Warrior Brazilian Jiu Jitsu
Name Surname Weight Mat # Time
Jason Chen 154 & Under 10 2:00 pm
.