PMA Brazilian Jiu Jitsu
Name Surname Weight Mat # Time
Wan Ting Huang 130 & Under 7 2:00 pm
Chih Chen 154 & Under 1 3:00 pm
YuanHsiang Lee 141 & under 10 7:00 pm
.