One Jiu Jitsu
Name Surname Weight Mat # Time
AndreJacques Nguyen 40-49 2 9:00 am
Noah Mancilla 100-109 8 10:00 am
hunter artim 70-79 1 10:00 am
.